Butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui!

Vadovaujantis 2015 m. birželio 19 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-184 patvirtinto  Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo 19 punktu,  UAB „Tavo pastogė“ perskaičiavo Bendrovės administruojamų namų administravimo mokesčio tarifus, kurie bus taikomi nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

icona2
Mokesčių tarifai

UAB „Mažeikių vandenys“ kainų pasikeitimas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 03-111 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2016 m. liepos 1 d. Mažeikių rajono tarybos sprendimu Nr. T1-160 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“, nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos:

Daugiau