Butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui, dėl legioneliozės prevencijos

Lietuvos higienos normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ yra reikalavimas dėl saugaus geriamojo vandens tiekimo. Minėtos higienos normos 26.2 punktas nustato, kad pastato naudojimo metu, neatsižvelgiant į metų laikus, legioneliozės prevencijai pastato karšo vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50-60 laipsnių C. Legionelėms ideali temperatūra – 35 laipsnių C. Jūsų name karšto…

Daugiau

UAB „Mažeikių vandenys“ informacija

Gerbiami vartotojai, informuojame, jog pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, už suvartotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, privalu apmokėti iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus, UAB „Mažeikių vandenys“ už kiekvieną pavėluotą dieną apskaičiuoja 0,04 procentų dydžio delspinigius.

UAB „Mažeikių vandenys“