UAB „Mažeikių vandenys“ kainų pasikeitimas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 03-111 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2016 m. liepos 1 d. Mažeikių rajono tarybos sprendimu Nr. T1-160 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“, nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos:

Daugiau

Šilumos vartotojų žiniai

Planinio katilinės ir šilumos tinklų remonto laikotarpiu bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Mažeikių mieste nuo 2015 m. birželio 15 d. iki birželio 21 d. Esant galimybei karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau. 2015 m. birželio mėn. 16-17 dienomis nuo 9.00 iki 20.00 bus atliekamas miesto šilumos tinklų hidraulinis bandymas. Šilumos tinklų hidraulinių bandymų metu…

Daugiau