UAB „Tavo pastogė“ veiklos strategija

UAB „Tavo pastogė“ veiklos aprašymas.

Bendrovė savo veiklą pradėjo 1995 m. balandžio 24 d., reorganizavus valstybinę butų ūkio įmonę ir turi daugiau nei 20 metų patirtį daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo srityje. Bendrovė turi Lietuvis Respublikos Valstybinės energetikos ministerijos išduotus atastatus šilumos įrenginių ir turbinų bei elektros įrenginių eksploatavimui bei Lietuvos banko išduotą mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją. Bendrovės sėkmės pagrindas – kompetentingi, entuziastingi ir pozityvūs darbuotojai, kurių dėka Bendrovė yra vertinama klientų ir partnerių.

UAB „Tavo pastogė“ vizija – būti patikimu ir geriausiu pasirinkimu esamiems ir būsimiems klientams, teikiant daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo bei su pastatų ir inžinerinių sistemų priežiūra susjusias paslaugas.

UAB „Tavo pastogė“ misija – esame tam, kad operatyviai spręsti problemas susijusias su bendrosios nuosavybės administravimu bei pastatų ir inžinerinių sistemų priežiūra, siekiant sukurti patogią, saugią ir jaukią aplinką mūsų klientams.

UAB „Tavo pastogė“ straginės kryptys:

  • siekti visapusiško klientų pasitenkinimo, operatyviai bei kokybiškai atliekant paslaugas;
  • inicijuoti ir koordinuoti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), siekiant užtikrinti butų ir kitų patalpų savininkams kokybiškesnes gyvenimo sąlygas bei mažesnį energetinių resursų sunaudojimą;
  • plėsti mokėjimo paslaugų veiklą, siekiant klientams suteikti galimybe vienoje vietoje atsiskaityti už įvairias suteiktas paslaugas;
  • siekti būti saugiai dirbančia, aplinką tausojančia ir racionaliai išteklius naudojančia bendrove;
  • didinti bendrovės darbuotojų kompetenciją ir motyvaciją siekiant, kad bendrovės vidinė aplinka skatintų darbuotojų įsitraukimą į kryptingą veiklą, bendrovė veiktų lanksčiai, o sprendimai būtų priimami greitai reaguojant į besikeičiančią situaciją.