Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Darbuotojų skaičius 2018 m. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1 1734 1 1660
Direktoriaus pavaduotoja 1 * 1 *
Vyriausiasis buhalteris 1 * 1 *
Teisininkas 1 * 1 *
Gyvenamųjų namų priežiūros vadybininkai 4 776 4 765
Ūkio dalies vedėja 0 0
Buhalteris 2 673 2 718
IT specialistas 1 * 0
Kasininkas-vadybininkas 2 519 2 506
Elektrikas 2 716 2 717
Stalius 1 * 1 *
Stalius-stogdengys 1 * 1 *
Santechnikas 3 869 3 833
Santechnikas-suvirintojas 1 * 1 *
Valytoja 0 0 *

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 , patvirtintu „ Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ 2009 balandžio 15 d. Nr. 312 pakeitimo III skyriaus 18 punktu, darbuotojo , kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas ( užima atitinkamas pareigas)  praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiams tik gavus jo sutikimą.