Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2017 m. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Darbuotojų skaičius 2018 m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1 2003 1 1659
Direktoriaus pavaduotoja 1 * 1 *
Vyriausiasis buhalteris 1 * 1 *
Teisininkas 1 * 1 *
Gyvenamųjų namų priežiūros vadybininkai 3 733 4 801
Buhalteris 2 714 2 744
IT specialistas 1 *
Kasininkas-vadybininkas 2 521 2 461
Elektrikas 2 726 2 708
Stalius 1 * 1 *
Santechnikas-suvirintojas 1 * 1 *
Valytoja 1 *
Ūkio dalies vedėja 1 *
Santechnikas 2 793 3 828

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 , patvirtintu „ Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ 2009 balandžio 15 d. Nr. 312 pakeitimo III skyriaus 18 punktu, darbuotojo , kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas ( užima atitinkamas pareigas)  praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiams tik gavus jo sutikimą.