Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Darbuotojų skaičius 2019 m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1 1660 1 2136
Direktoriaus pavaduotoja 1 * 1 *
Vyriausiasis buhalteris 1 * 1 *
Teisininkas 1 * 1 *
Gyvenamųjų namų priežiūros vadybininkai 4 765 4 1140
Buhalteris 2 718 2 949
Kasininkas-vadybininkas 2 506 2 671
Elektrikas 2 717 2 907
Stalius 1 * 1 *
Stalius-stogdengys 1 * 1 *
Santechnikas 3 833 3 1165
Santechnikas-suvirintojas 1 * 1 *

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 , patvirtintu „ Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ 2009 balandžio 15 d. Nr. 312 pakeitimo III skyriaus 18 punktu, darbuotojo , kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas ( užima atitinkamas pareigas)  praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiams tik gavus jo sutikimą.