Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Darbuotojų skaičius 2019 m. II ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1 2136 1 2122
Direktoriaus pavaduotoja 1 * 1 *
Vyriausiasis buhalteris 1 * 1 *
Teisininkas 1 * 1 *
Gyvenamųjų namų priežiūros vadybininkai 4 1140 4 1178
Buhalteris 2 949 2 977
Kasininkas-vadybininkas 2 671 2 615
Elektrikas 2 907 1 *
Stalius 1 * 1 *
Stalius-stogdengys 1 * 1 *
Santechnikas 3 1165 3 1326
Santechnikas-suvirintojas 1 * 1 *

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 , patvirtintu „ Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ 2009 balandžio 15 d. Nr. 312 pakeitimo III skyriaus 18 punktu, darbuotojo , kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas ( užima atitinkamas pareigas)  praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiams tik gavus jo sutikimą.