Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ketvirtoji knyga

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas

Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas


2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 831 Lietuvos Respublikos Vyriausybės n u t a r i m a s

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. birželio 19 d. Nr. T1-184 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos s p r e n d i m a s

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo


2015 m. sausio 13 d. Nr. D1-25 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro į s a k y m a s   

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. D1-186 „Dėl Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. rugsėjo 10 d. Nr. A1-2073 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus į s a k y m a s

DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. birželio 20 d. Nr. 567 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2012 m. spalio 31 d. Nr. D1-895 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro į s a k y m a s

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. D1-251 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-971 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras įsakymas

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo

 

2010 m. spalio 25 d. Nr. 1-297 Lietuvos Respublikos Energetikos ministro į s a k y m a s

Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo

 

2010 m. vasario 26 d. Nr. T1-71 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos s p r e n d i m a s

Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo

 

2009 m. sausio 30 d. Nr. T1-22 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos s p r e n d i m a s

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T1-378 „Dėl UAB „Tavo pastogė“ butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės privalomosios priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo bei namo kaupimo fondo tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2009 m. sausio 30 d. Nr. T1-22 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos s p r e n d i m a s

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 14 sprendimo Nr. T1-378 „Dėl UAB „Tavo pastogė“ butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės privalomosios priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo bei namo kaupimo fondo tarifų patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo ir 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T1-378 „Dėl UAB „Tavo pastogė“ butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės privalomosios priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo bei namo kaupimo fondo tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punkto panaikinimo

 

2008 m. gruodžio 19 d. Nr.T1- 363 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos s p r e n d i m a s

Dėl Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklių patvirtinimo

 

2007 m. gruodžio 14 d. Nr. T1-378 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos s p r e n d i m a s

Dėl UAB „Tavo pastogė“ butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės privalomosios priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo bei namo kaupimo fondo tarifų patvirtinimo

 

2007 m. kovo 29 d. Nr. T1-71 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos s p r e n d i m a s

Dėl butų ir kitų bendrosios nuosavybės patalpų nuolatinės privalomos priežiūros darbų bei avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbų mokesčio tarifo nuolaidų patvirtinimo

 

2003 m. vasario 13 d. Nr. V1-52 Mažeikių rajono valdybos s p r e n d i m a s

Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės privalomos priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbų sąrašo bei namo kaupimo fondo nuostatų patvirtinimo