Planinio katilinės ir šilumos tinklų remonto laikotarpiu bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Mažeikių mieste nuo 2019 m. birželio 10 d. iki birželio 19 d.

Esant galimybei karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nustatyto laiko. UAB „Mažeikių šilumos tinklai”, rengdama šilumos trasas Mažeikių mieste ateinančiam šildymo sezonui, numato birželio 11–12 dienomis nuo 9.00 val. iki 20.00 val. atlikti šilumos tinklų hidraulinius bandymus. Atliekant šilumos tinklų bandymus, kurių metu nustatomos susidėvėjusios ir korozijos pažeistos šilumos trasų vietos, šilumos trasose bus…

Daugiau

DĖL 2018-2019 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

  MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL 2018-2019 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS 2019 m. balandžio 19 d. Nr. A1 – 856 Mažeikiai   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1dalimi ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro…

Daugiau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO Į UAB „TAVO PASTOGĖ“ VALDYBĄ ATRANKOS

Skelbiama nepriklausomo kandidato į uždarosios akcinės bendrovės „Tavo pastogė“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 166576994, buveinė – Ventos g. 31B, Mažeikiai, valdybos narius atranka. Atranką vykdys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Nepriklausomų kandidatų į savivaldybės valdomų bendrovių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos komisija. Atrankos būdas – pokalbis. Kandidatai,…

Daugiau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 03E-369 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-311 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų…

Daugiau