SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO Į UAB „TAVO PASTOGĖ“ VALDYBĄ ATRANKOS

Skelbiama nepriklausomo kandidato į uždarosios akcinės bendrovės „Tavo pastogė“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 166576994, buveinė – Ventos g. 31B, Mažeikiai, valdybos narius atranka. Atranką vykdys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Nepriklausomų kandidatų į savivaldybės valdomų bendrovių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos komisija. Atrankos būdas – pokalbis. Kandidatai,…

Daugiau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 03E-369 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-311 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų…

Daugiau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO Į UAB „TAVO PASTOGĖ“ VALDYBĄ ATRANKOS

Skelbiama nepriklausomo kandidato į uždarosios akcinės bendrovės „Tavo pastogė“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 166576994, buveinė – Ventos g. 31B, Mažeikiai, valdybos narius atranka. Atranką vykdys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Nepriklausomų kandidatų į savivaldybės valdomų bendrovių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos komisija. Atrankos būdas – pokalbis. Kandidatai,…

Daugiau

Pranešimas Mažeikių miesto dujų vartotojams dėl įkainių pasikeitimo

Vadovaujantis VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS nutarimu 2018 m. spalio 25 d. Nr. O3E-347 „Dėl UAB „SAURIDA“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos nustatymo“, pranešame, kad nuo 2018 m. gruodžio 2 d. vartotojams nustatytos sekančios centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos.   Kaina be PVM (EUR) Kaina su PVM (EUR) Kintamoji kainos dalis 2,00…

Daugiau