Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 03E-369 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-311 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“, nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos.

Perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2019 m. vasario mėn. (už sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

Paslauga Kaina be PVM Kaina su PVM
1.     Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: 1,76 €/m³ 2,13 €/m³
1.1.  geriamojo vandens tiekimo 0,92 €/m³ 1,11 €/m³
1.2.  nuotekų tvarkymo 0,84 €/m³ 1,02 €/m³
1.3. geriamojo vandens tiekimas karšto vandens ruošimui su nuotekų tvarkymu (PVM 9%): 1,76 €/m³ 1,92 €/m³
2. Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
2.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 1,08 € butui per mėn. 1,31 € butui per mėn.
2.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso  0,69 € butui per mėn. 0,83 € butui per mėn.
3. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: 1,59 €/m³ 1,92 €/m³
3.1.  geriamojo vandens tiekimo 0,84 €/m³ 1,01 €/m³
3.2.  nuotekų tvarkymo 0,75 €/m³ 0,91 €/m³
4. Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
4.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 0,92 € apskaitos

prietaisui per mėn.

1,11 € apskaitos prietaisui per mėn.
4.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0,64 € apskaitos

prietaisui per mėn.

0,77 € apskaitos prietaisui per mėn.
5. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams (gyventojams) ir abonentams, bei vartotojų (gyventojų) kategorijai (bendrijoms), perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, iš šio skaičiaus: 1,54 €/m³ 1,86 €/m³
5.1. geriamojo vandens tiekimo 0,81 €/m³ 0,98 €/m³
5.2. nuotekų tvarkymo 0,73 €/m³ 0,88 €/m³
6. Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade 4,32 € namui per mėn. 5,23 € namui per mėn.
7. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams (gyventojams) ir vartotojų kategorijai (bendrijoms), perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade (PVM 9%), iš šio skaičiaus: 1,54 €/m³ 1,68 €/m³
7.1. geriamojo vandens tiekimo 0,81 €/m³ 0,88 €/m³
7.2. nuotekų tvarkymo 0,73 €/m³ 0,80 €/m³
8. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: 1,64 €/m³ 1,98 €/m³
8.1. geriamojo vandens tiekimo 0,91 €/m³ 1,10 €/m³
8.2. nuotekų tvarkymo 0,73 €/m³ 0,88 €/m³
9. Perskaičiuota vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus: 4,32 € apskaitos

prietaisui per mėn.

5,23 € apskaitos prietaisui per mėn.
9.1. Ø 15 mm 1,82 € apskaitos

prietaisui per mėn.

2,20 € apskaitos prietaisui per mėn.
9.2. Ø 20 mm 5,39 € apskaitos

prietaisui per mėn.

6,52 € apskaitos prietaisui per mėn.
9.3. Ø 25 mm 6,19 € apskaitos

prietaisui per mėn.

7,49 € apskaitos prietaisui per mėn.
9.4. Ø 32 mm 7,14 € apskaitos

prietaisui per mėn.

8,64 € apskaitos prietaisui per mėn.
9.5. Ø 40 mm 9,36 € apskaitos

prietaisui per mėn.

11,33 € apskaitos prietaisui per mėn.
9.6. Ø 50 mm 11,90 € apskaitos prietaisui per mėn. 14,40 € apskaitos prietaisui per mėn.
9.7. Ø 65 mm 17,29 € apskaitos prietaisui per mėn. 20,92 € apskaitos prietaisui per mėn.
9.8. Ø 80 mm 20,15 € apskaitos prietaisui per mėn. 24,38 € apskaitos prietaisui per mėn.
9.9. Ø 100 mm 30,30 € apskaitos prietaisui per mėn. 36,66 € apskaitos prietaisui per mėn.
10. Perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas 0,10 €/m³ 0,12 €/m³
11. Perskaičiuota nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina 6,51 €/m³ 7,88 €/m³
12. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,049 €/m³ 0,059 €/m³
13. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,022 €/m³ 0,027 €/m³
14. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą 0,002 €/m³ 0,0024 €/m³