DĖL 2018-2019 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

  MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL 2018-2019 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS 2019 m. balandžio 19 d. Nr. A1 – 856 Mažeikiai   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1dalimi ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro…